Biznes reja 2018

Автор: admin от 29-03-2018, 09:20, посмотрело: 3 312

13

 

 

 

 

 

 

 


М А Ъ Л У М О Т Н О М А

Корхона номи

«Қўрғонтепа дон махсулотлари»

акциядорлик жамияти

Мулкчилик шакли

Акциядорлик жамияти

Жорий хисоб раками

АТВ « Агробанк » Қўрғонтепа бўлими МФО: 00056

х/р: 20208000100201890001

ИНН 200279414

Жамият раиси

Ш.Мамажалилов

Бош хисобчи

А.Туйчиев

Телефон

0(374) 723-15-64

Факс

0(374) 723-17-74

 

THSH ( ОПФ )

11050

MSH (ФС)

273

MXOBT (СОАТО)

1703220501

KTUT (ОКРО)

00959843

XXTUT (ОКОНХ)

19211

STIR (ИНН)

200279414

Электронный почта:

kurgantepadon@exat.uz

М У Н Д А Р И Ж А :

1.Жамиятнинг асосий маълумотлари

2.Жамиятнинг асосий максади:

3.Корхонанинг 2017 йил1- октябр холатига пул

маблағлари,дебитор ва кредиторқарзлари.

4.Ишлаб чикариш цехлари тўғрисидақискача маълумот

5. Махсулот ишлаб чикариш учун зарур буладиган

хом ашёлар ва уларни харид килиш

 1. Шартномалар тўғрисида кискача маълумот
 2. Корхона ишчи хизматчилари хакида киска маълумот
 3. Корхонанинг ўтган 3 йиллик ишлаб чикариш ва хизмат кўрсатиш тахлили.
 4. 2018 йил учун ишлаб чикариладиган махсулот микдори ва хизмат кўрсатиш турлари

10. Бозор холати тахлили

11. Хом-ашё манбаи

12. Молиявийрежа

13. Қўргонтепа дон махсулотлари акциядорлик жамиятининг

01.10.2017 йил учун молиявий натижалар. Бюджетга ва бошка

мажбурий тўловлар.

14. Корхона кадрлар малакасини ошириш бўйича режалар.Йил

давомида инсон омили ва ижтимоий тадбирлар, хайриялар учун

сарфланадиган маблағлар микдори.

15. Харажатлар ва ишчи кучини иктисод қилиш тадбирлари

16. Ишлаб чикаришни ривожлантириш .

17. Маркетинг ва реклама

18. Мехнат унумдорлиги.Махсулот бирлигига ва хар бир ишловчига

тўғри келадиган махсулот.

 

1.Жамиятнинг асосий маьлумотлари.

«Қўрғонтепа дон махсулотлари» акциядорлик жамиятининг Устави «Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 1995 йил 14–февралдаги 55-сонли Хусусий тадбиркорликда ташаббус кўрсатиш ва уни ривожлантириш бўйича кечиктириб бўлмайдиган чора–тадбирлар тўғрисида» ги қарорига хамда, Ўзбекистон Республикаси «Давлат мулкини бошқариш ва тадбиркорликни қўллаб–қувватлаш» қўмитасининг Андижон вилояти бўлими томонидан «Қўрғонтепа дон махсулотлари» комбинати 1995 йил 19 – май 136 КПО буйруғига асосан 915 – сонли ордери 008102 сонли серияси билан 94544,0 минг сўмга бахоланиб, хусусийлаштирилиб акциядорлик жамиятига айлантирилган. 2000 йил якуни бўйича хисобланган 46000,0 минг сўм дивиденд хисобига 46000 дона қўшимча акция чиқарилиб «Давлат мулк» қўмитасининг 30,08,2001 йил № 332 сонли буйруғига асосан Устав жамғармаси 140544,0 минг сўмга қайтадан бахоланди. Қўрғонтепа туман хокимлиги Тадбиркорлик субъектларини қайтадан рўйхатдан ўтказиш инспекциясининг 2004 йил 23 сентябрдаги 734 сонли буйруғига асосан, Устав фонди 142443,0 минг сўм қилиб белгиланди.

Давлат Мулк Кўмитаси Андижон вилояти бошкармасининг 24.06.2005 йил № 73 сонли буйруғига асосан Устав жамғармаси 72675.0 минг сўмга оширилиб Устав жамғармаси 215118.0 минг сўмга етказилган. Узбекистон Республикаси Президентининг 2008 йил 18-ноябрдаги ПФ 40-53 сонли фармони, Вазирлар Махкамасининг 2009 йил карори хамда Давлат Мулк қўмитаси Андижон вилояти бошқармасининг 2010 йил 43-сонли буйруғларига асосан жамиятнинг Устав жамғармаси 1067827.0 минг сўмга оширилди.

Мулкчилик шакли акциядорлик жамияти , 2016 йилнинг 1 январь холатига акциядорлик жамиятида 470 нафар ишчи ва хизматчилар фаолият кўрсатмоқда.

Акциялар хақида маълумот :

Устав фонди – 1067827,0 минг сўм

Акциялар сони – 1067827 дона

Бир дона акция қиймати - 1000 сўм

Оддий акциялар – 1067727 дона

Имтиёзли акциялар – 100 дона

Акциялар таксимоти:

Эркин савдога – 417827 дона (39,13 % )

Юридик ва жисмоний шахслар –105408 дона ( 9,87 % )

"Уздонмахсулот” АК – 544592 дона ( 51 % )


2.Жамиятнинг асосий максади:

Ички бозорни зарурий ун ва омухта ем махсулотлари билан тўла тўлдириш.

- Ахолининг ун махсулотларига бўлган эхтиёжини таъминлашда ўз хиссасини қўшиш.

-Ахолини дехкон, фермер хўжаликлари хамда чорва фермерлари ва паррандачилик фабрикаларни озуқага бўлган эхтиёжларини тўлик қаноатлантириш.

- Республикамиз вилоятларига ва вилоятимиз фермер хужаликларига белгиланган режа асосида, сара уруғлик дон тайёрлаш ва етказиб бериш.

- Хорижий мамлакатларга ун хамда дон махсулотларини экспортини йўлга қўйиш.

"Қўрғонтепа дон махсулотлари” акциядорлик жамияти хозирги кунда ўз фаолиятининг янги технология асосида сифатли ун, омухта ем махсулотлари хамда донни қайта ишлаш сара ва сифатлиуруғлик буғдойлар чиқаришга йўналтирган.

Хозирги кундажамият томонидан ишлаб чикарилаётган ун хамда уруғлик дон махсулотларининг ишлаб чикарилиши давлат стандартларига тўлиқ жавоб бермоқда хамда жуда харидорбобдур.

Жамиятимиз ер майдони 18,9 га ташкил қилади.

3. Корхонанинг 2017 йил 1-октябр холатига пул

маблағлари, дебитор ва кредитор қарзлари.

Жамиятни хисоб рақамидаги пул маблағлари қолдиғи 1253635 минг сўмни ташкил этади.

Дебитор қарзлар 41311533 минг сўм. Шундан 7898968 минг сўми 4 та туман дехқон фермер хўжаликларига 2017 йил хосили учун берилган уруғлик аванслари хисобланади. Автотранспорт корхоналаридан , Давлат Солиқ Инспекциясидан баъзи тўловлардан , Хусусий корхона ва бошка корхоналардан 377568 минг сўм, ички тизим корхоналаридан жўнатилган уруғлик буғдой пуллари хисобига 33034997 минг сўм дебитор қарздорликлар мавжуд. Кредитор қарзлар 53098105 минг сўм бўлиб шундан бюджетга 40965370 минг сўм, бошка ташкилотлардан 594347 минг сўм ”Уздонмахсулот” АК дан 11538388минг сўм бўлган қарзлардир.

Жамиятимизда:

-Хозирги кунда тегирмоннинг 1 та А-линияси ишлаб келмокда. Тегирмон цехини А-линияси Швецариянинг «Бюллер» фирмаси буюртмаси асосида Россия, Украина машинасозлик заводларида ишлаб чикарилган ускуна ва механизмлар билан жихозланган .Тегирмоннинг Б-линияга Туркия давлатининг « ERKIN MAKINA » қўшма корхонаси билан тузилган шартнома асосан, янги хозирги кун талабларига жавоб берадиган ва юкори сифатли ун махсулотларини ишлаб чикариш учун янги тегирмон жихозлари сотиб олиниб, 2016 йилнинг 4-чорагидан тегирмон цехини модернизация килиш бошланиб хозирги кунда якунлаш арафасида . 2018 йил бошидан 2-линиядан хам юкори сифатли ун махсулотлари ишлаб чикариш йулга куйилади.Тегирмон цехи дон таёрлаш, донни майдалаш ва тайер махсулотларни кадоклаш бўлимларидан иборат . Дон тайерлаш бўлимида элеватордан кабул килинган донни йириклиги ва донни вазни бўйича тозаланиб ювиш ва ювилган донни майдалаш бўлимига ўтказилади ва бу бўлимда майдалаш жараёнларидан навларга ажратилади хамда тайёр махсулот сиғимларига жойланади ва тайёр махсулот қадоқлаш бўлимига ўтказилади . Қадоқлаш бўлимида ярим автомат усулида ишловчи «Карусель» ёрдамида 50 килограмдан қадоқланиб ярлиқлари тикилиб тайер махсулот омборига юборилади.Тайер махсулот омборининг сиғими 2000 тонна. Омборда механизмлар оркали автотранспорт воситаларига ва темир йўл вагонларига юклаб бериш имконияти эга.

- бир суткада 350 тонна сара уруғ тайёрлаш қувватига эга Петкус уруғлик линияси

- бир суткасига 250 тонна сара уруғ таёрлаш қувватига эга Варонеж уруғлик линияси:

Уруглик дон тайёрлаш «Петкус» линияси соатига 14,5 тонна ва «Воронеж» линияси соатига 10,4 тонна сараланган уруглик дон тайёрлаш кувватига эга.

Технологик жараёнида олиб келинган уруг донни хар хил ифлос аралашмалардан дастлабки тозоловчи МПО-50 машинаси оркали тозаланиб, тозаланган донни СВУ-60 сепараторига, чикиндиларни эса чикинди учун урнатилган бункерларга тукилади, сунгра СВУ-60 сепараторида уруг донни дастлабки,биринчи ва иккинчи тозоловдан утказади ва тозоловдан уткан донни нориялар ёрдамида триерига юборилади, чикиндилар эса нориялар оркали урнатилган бункерларга юборилади.Тозаланган донлар ПТ-600 триерлари ёрдамида бошка дон аралашмалардан саралаб олинади ва сараланган дон нориялар оркали сара дон учун урнатилган бункерга юборилади. Сараланган уруг дон кимевий ишлов бериш учун шнеклар оркали ПКС-20 камерасига юборилади ва кимевий ишлов берилгандан сунг кадоклаш ускунасига утказилади, Кадоклаш ускунаси ердамида кадокланган пропилен копларга ярликлар бириктирилиб коп тикиш машинаси билан тикилгандан сунг транспортер ленталар оркали тайер махсулот омборига утказилади.

Петкус уругчилик линиясининг мавжуд дон саклаш сигими 2000 тонна, мавжуд айвонлар 1,8 минг кв.м,асфальт майдонлар 3500 минг кв.м, автомобил ва темир йул торозилар сони 2 дона,дон тозалаш машиналари сони 1дона, кучма узатиш анжомлари 2 дона.

Варонеж уругчилик линиясининг дон саклаш сигими 2600 тонна,асфальт майдонлари 3 минг кВ.м, уругчилик цехи 1 дона,автомобиль ва темир йул тарозилари сони 2 дона, дон тозалаш машиналари 1 дона,кучма узатиш курилмалари сони 2 дона.

Кургонтепа ДККШ дон саклаш сигими 17000 тонна,айвонлар 2000 кв.м,асфальт майдонлари 1500 кв.м,лабаратория сони 1 дона,тарози сони 1 дона,кучма узатиш курилмалари 4 дона.

Дустлик ДККШ дон саклаш тизими 7000 тонна,асфальт майдонлари 1,6 минг кВ.м,лабараториялар сони 1 дона,тарозилар сони 1 дона,кучма узатиш курилмалари сони 3 дона.

Хужаобод ДККШ дон саклаш тизимлапри 7000 тонна,айвонлар 0,5 минг кв.м,асфальт майдонлари 5000 минг кВ.м,лабараториялар сони 1 дона,тарозилар сони 1 дона,кучма узатиш анжомларт 3 дона.

Булокбоши ДККШ дон саклаш тизими 5000 тонна,айвонлари 1,7 минг кВ.м,асфальт майдонлари 7 минг кВ.м,лабаратория сони 1 дона,тарозилар сони 1 дона,кучма узатиш анжомлари 3 дона.

- Омихта ем цехи бир суткасига 50 тонна озука аралашмаси ишлаб чикариш кувватига эга. Кўп кампонентли дезаторлар билан жихозланган, ишлаб чикариш жараёни бошкарув пултидан бошкарилади. Омихта ем Республика ем марказий лабораторияси тамонидан сертификатланган ва «Уздонмахсулот»АК хисоблаш марказидан берилган рецептлар асосида йирик шохли кора моллар учун ишлаб чикарилади.

- бир суткада 2,4 тонна макарон ишлаб чикарувчи макарон цех мавжуд.

- Нон ишлаб чикариш цехи «Эл Ризки» суткасига 2 тонна нон ва нон махсулотлари ишлаб чикаришга мавжуд. Янги нон цехини дастгохлари Германиянинг «Вахтель» фирмаси тамонидан ишлаб чикарилган. Бу дастгохлар ёрдамида колипли нон ва нон махсулотлари ишлаб чикарилади. Технологик жараён ун элаш машинаси ёрдамида копдаги унларни бир кур элакдан утказиш хамда баъзи бир аралашмалардан тозалайди ва кушимча хом ашёлар билан биргаликда хамир тайёрлов компютерлашган усулда бошкариладиган машинада хамир тайёрланади сунгра тайёрланган хамир кесувчи ускунада 0,6 килограммдан килиб булинади,кейин булакланган хамирларга шакл берилиб колипларга солинади хамда тиндириш шкафда стеллажли аравачаларда урнатилган намлик ва хароратда охирги тиндириш вактигача ушлаб турилади. Тиндирилган колипдаги бир буханка ноннинг бахоси 650 сўм. 16-нафар иш ўринлари яратилиб ишчилар иш жойи билан таъминланган.

4.Ишлаб чикариш цехларитўғрисида қискача маълумот

Элеватор дон саклаш омбори.

Жамиятга кабул килинган донлар автотранспорт ва темир йул вагонлари оркали келади.Сигими 71,8 минг тонна донни саклаш ва тозалаш кувватига эга булган элеватор мавжуд.Элеватор булимида кабул килинган донларни сифатли саклаш учун А-1 БИС-100 сепараторлари ердамида тозалаб турилади. Сакланаетган донларни хароратини нормал килиб бериш учун МАРС 500 харорат улчаш ускунаси билан жихозланган.

Тегирмон цехи қуйидаги бўлимлардан иборат,

 

- дон тозалаш;

- донни майдалаш;

- Тайёр махсулотни коплаш;

Хозирги кунда ишлатиш учун дон чекланган бўлиб, асосий максад дондан унумли фойдаланиб, ун ишлаб чикариш хажмини ошириш хамда юкори навли унларни микдорини ошириш асосий максад қилиб белгиланган.

Бугунги кунда бир тонна буғдойдан 75,0 % ун махсулотлари, 22,26 % кепак олиш кузда тутилган. 2017 йилнинг 9-ойида 24096 тонна ун ишлаб чикарилиб истеъмолчиларга ўз вақтида жўнатилди. Тегирмонни ишлаб чикариш кувватини хозирги кунда 40-50 % ишламокда.

Ишлаб чикариш режасини ошириш йуллари:

-Махсулот сифатини янада ошириш, бу билан бошка туманлар истеъмолчиларини хам бизнинг корхонага жалб килишдир. Бу эса истеъмолчиларни илтимосига биноанбизнинг корхонани ишлаб чикариш режасини кўпайтириш мумкин.

-Дондан унумли фойдаланиш яъни дондан олинадиган ун махсулотларини умумий микдорини ошириш ёки юкори навли унлардан кўпрок олиш корхонага қўшимча маблағ келтиради. Шунинг учун бу икки йўл тегирмон цехи учун ривожланиш манбаларидир.

Омихта-ем цехи

 

Ишлаб чиқаришқуввати бир суткада 50 тонна омихта емишлаб чикариш цехи мажуд бўлиб 2017 йили 1 октябр холатига 9-ойда 10824 тонна омихта ем ишлаб чиқарилди. Корхонада махсулот ишлаб чикариш хажми асосан тегирмонга берилган режага боғлиқ. Омихта ем цехини иши хам тегирмон цехидан чиққан кепак ва дон чиқиндисига хисобига ишлаб чикарилади. Шу сабабли тегирмон цехига қанча юкори микдорда дон кайта ишланса, шунча юкори миқдорли хом-ашё омихта ем цехи учун ажрайди .

Сара уруғлик буғдой тайёрлаш бўлими линиялари .

Сара уруғлик ишлаб чиқариш линияси асосан хамдўстлик мамлакатлари ва Германиянинг "Петкус” фирмасининг жихозлари ўрнатилган бўлиб, суткасига 350 тонна сара уруг тайерлаш қувватига эга.

Корхонамизда Украина ва Россия давлатларидан янги уруғчилик ишлаб чикариш жихозлари келтирилиб суткасига 250 тонна сара уруғ ишлаб чикариладиган цех фойдаланишга топширилган.

2017 йил давомида 12475 минг тонна сара уруғ таёрланиб Республикамиз вилоятларига хамда вилоятимиздаги фермер хужаликларигаетказиб берилди.

Уруғлик дон тайерлашда дон қабул қилиш пунктлари таъмирловдан чикарилиб, тайер холга келтирилди. 2018 йилда белгиланган режа асосида сара уруғ тайерланиши ва фермер хужаликларига режа асосида тақсимланиши якунланмокда.

Макарон махсулотлари ишлаб чикариш цехи.

Хозирги кунда бир суткада 2,4 тонна макарон ишлаб чикариш кувватига эга бўлган линияси, фойдаланилмай турилган АВК биноcида ишга туширилган ва 2017 йил 9 ой давомида453 тонна макаронмахсулотлари ишлаб чиқарилди . Бир килограмм махсулот бахоси 1338.015 сўм. 16 нафар одам қўшимча иш жойи билан таъминланган.

Нон ишлаб чикариш цехи

Корхонамизда суткасига 2,0 тонна унни нон қилиб ишлайдиган «Эл ризқи» цехи мавжуд булиб цех 2009 йили 4-чоракда ишга туширилган. 2017 йил 9-ойда 510 тонна махсулот ишлаб чиқарилди.

5.Махсулот ишлаб чикариш учун зарур буладиган

Хом ашёлар ва уларни харид килиш

"Қўрғонтепа дон махсулотлари”акциядорлик жамиятида махсулот ишлаб чикариш учун зарур бўладиган буғдой дони Андижон вилоятининг Кургонтепа, Жалакудук , Хужаобод , Булокбоши туманларидаги кишлок хужалиги корхоналари билан тузилган контрактация шартномалари асосида сотиб олади. Дон кабул килиш шахобчалари донни корхонага автотранспорт воситалари оркали юклаб жунатадилар.

2018 йилда режадаги махсулотларни ишлаб чикариш учун жаъми 46100 тонна буғдой дони зарур бўлади.

6.Шартномалар тўғрисида кискача маълумот

Қўрғонтепа тумани буйича - 540 фермер хўжаликлари билан 30982 тонна, Хужаобод тумани бўйича - 119 фермер хужаликлари билан 8253 тонна, Жалақудуқ тумани бўйича - 423 фермер хўжаликлари билан 24492 тонна, Булокбоши тумани буйича-128 фермер хужаликлари билан 11069 тонна жаъми 1210 фермер хужаликлари билан 74796 тонна буғдой сотиб олишга контрактация шартномалари тузилган. Корхонага сотиб олинаётган бугдой дони учун Молия вазирлиги томонидан тасдикланган прейскурант нархларда хисоб китоб килинади.

7.Корхона ишчи хизматчилари хакида киска маълумот

 

Жамиятда жами 484 нафар ишчи хизматчилар ишлайди. Ишловчиларнинг 137 нафари аёллардан, 347 нафари эркаклардан иборат. Шундан 54 нафари олий маълумотли, 126 нафари айнан ўз сохалари бўйича ўрта махсус маълумотига эга. Жаъмиятда ишчи хизматчиларни малакасини доимий равишда ошириб бориш учун жамиятни узида хар йили мухандис техник ходимлар тамонидан укиш ташкил этилиб, сунгра аттестациядан ўтказиб борилади. Бундан ташкари «Уздонмахсулотлари» акциядорлик компанияси тизими ходимларини соха йуналишидаги Тошкент малака ошириш институти билан хар йили ишчи ва хизматчиларни малакасини ошириб келишлари учун шартнома тузилади. Корхона бўлимларининг ишларини юритиш учун мутахассисларни танлаш, тарбиялаш ва уларни жой-жойига қўйиш масаласи жамият бошкаруви хайъати томонидан мустакил хал этилади.

Шу жумладан:

-Ишга қабул қилиш шартнома (контракт) асосида амалга оширилади

-Мутахассисларни жалб қилишда мехнат биржаси хизматидан фойдаланиш мумкин.

-Мавсум даврида ишчиларни вактинча ёллаб ишлатиш мумкин.

8. Корхонанинг ўтган 3 йиллик ишлаб чикариш ва хизмат кўрсатиш тахлили.

Кўрсаткичлар номи

Улчов

бир.

2015

9-ойлик

2016 йил

9 ойлик

2017 йил

9 ойлик

1.

2.

3.

4.

Корхонанинг ишлаб

чикариш хажми :

- амалдаги нархларда

Жами ун:

Омихта ем

Уруглик бугдой

м.сум

тонна

тонна

тонна

46703074

27235

12927

12127

37955318

25081

23100

12540

44012760

24096

10824

12475

9.2018 йил учун ишлаб чикариладиган махсулот микдори ва хизмат кўрсатиш турлари 1- чорак

Курсаткичлар

Улчов бирлиги

2017 йил

1

Махсулот ишлаб чикариш (амалдаги нархларда)

Минг Сум

9750076

2

Ун ишлаб чикариш

Тонна

8250

3

Омухта-ем ишлаб чикариш

Тонна

4500

4

Макарон ишлаб чикариш

Тонна

139

5

Нон ишлаб чикариш

Тонна

138

6

Халк истеъмол моллари

Минг Сум

7721949

7

Соф фойда

Минг Сум

52436

8

Иш хаки жамгармаси

Минг Сум

1127500

9

Уртача ишчи-ходимлар сони

Киши

457

10

Мехнат унумдорлиги

Минг Сўм

21335

11

Уртача ойлик иш хаки

Сўм

750687

12

Хар бир акцияга олинган дивиденд

Сўм

350

 

2018 йил учун ишлаб чикариладиган махсулот микдори ва хизмат курсатиш турлари 2-чорак

Курсаткичлар

Улчов бирлиги

2017 йил

1

Махсулот ишлаб чикариш (амалдаги нархларда)

Минг Сўм

9896041

2

Ун ишлаб чикариш

Тонна

8400

3

Омухта-ем ишлаб чикариш

Тонна

4500

4

Макарон ишлаб чикариш

Тонна

140

5

Нон ишлаб чикариш

Тонна

146

6

Уруглик бугдой тайёрлаш

Тонна

-

7

Халк истеъмол моллари

Минг Сўм

7867914

8

Соф фойда

Минг Сўм

54398

9

Иш хаки жамғармаси

Минг Сўм

1127500

10

Уртача ишчи-ходимлар сони

Киши

457

11

Мехнат унумдорлиги

Минг Сўм

21654

12

Уртача ойлик иш хаки

Сўм

778680

13

Хар бир акцияга олинган дивиденд

Сўм

350

 

2018 йил учун ишлаб чикариладиган махсулот микдори ва хизмат курсатиш турлари 3-чорак

Курсаткичлар

Улчов бирлиги

2017 йил

1

Махсулот ишлаб чикариш (амалдаги нархларда)

Минг Сўм

19969817

2

Ун ишлаб чикариш

Тонна

8700

3

Омухта-ем ишлаб чикариш

Тонна

4500

4

Макарон ишлаб чикариш

Тонна

145

5

Нон ишлаб чикариш

Тонна

141

6

Уруглик бугдой тайёрлаш

Тонна

6200

7

Халк истеъмол моллари

Минг Сўм

8173313

8

Соф фойда

Минг Сўм

58790

9

Иш хаки жамгармаси

Минг Сўм

1391500

10

Уртача ишчи-ходимлар сони

Киши

560

11

Мехнат унумдорлиги

Минг Сўм

43698

12

Уртача ойлик иш хаки

Сўм

780325

13

Хар бир акцияга олинган дивиденд

Сўм

350

 

2018 йил учун ишлаб чикариладиган махсулот микдори ва хизмат қўрсатиш турлари 4-чорак

Курсаткичлар

Улчов бирлиги

2017 йил

1

Махсулот ишлаб чикариш (амалдаги нархларда)

Минг Сўм

20622946

2

Ун ишлаб чикариш

Тонна

9200

3

Омухта-ем ишлаб чикариш

Тонна

4800

4

Макарон ишлаб чикариш

Тонна

138

5

Нон ишлаб чикариш

Тонна

139

6

Уруглик бугдой тайёрлаш

Тонна

6250

7

Халк истеъмол моллари

Минг Сўм

8576167

8

Соф фойда

Минг Сўм

72122

9

Иш хаки жамгармаси

Минг Сўм

1160000

10

Уртача ишчи-ходимлар сони

Киши

472

11

Мехнат унумдорлиги

Минг Сўм

45127

12

Уртача ойлик иш хаки

Сўм

786357

13

Хар бир акцияга олинган дивиденд

Сўм

350

 

 

Курсаткичлар

Улчов бирлиги

2017 йил

1

Махсулот ишлаб чикариш (амалдаги нархларда)

Минг Сўм

60238881

2

Ун ишлаб чикариш

Тонна

34550

3

Омухта-ем ишлаб чикариш

Тонна

18300

4

Макарон ишлаб чикариш

Тонна

568

5

Нон ишлаб чикариш

Тонна

558

6

Уруглик бугдой тайёрлаш

Тонна

12450

7

Халк истеъмол моллари

Минг Сўм

32303342

8

Соф фойда

Минг Сўм

237746

9

Иш хаки жамгармаси

Минг Сўм

4806500

10

Уртача ишчи-ходимлар сони

Киши

457

11

Мехнат унумдорлиги

Минг Сўм

131814

12

Уртача ойлик иш хаки

Сўм

774012

13

Хар бир акцияга олинган дивиденд

Сўм

350

 

2018 йил учун ишлаб чикариладиган махсулот микдори ва хизмат кўрсатиш турлари

10. Бозор холати тахлили

Дон махсулотлари, кадимдан барча мамлакатларда асосий озик-овкат махсулотлари учун хом-ашё сифатида ишлатиб келинган. Саноатдақимматбахо хом-ашё ва ахолига тўйимли озик-овкат махсулоти сифатида фойдаланилган.

Шу билан биргаликда у катта ишлаб чикариш ахамиятига эгадир. Вилоятимиз ахолисини ун махсулотларига булган эхтиёжи юкори бўлиб, талаб даражасида юқори сифатли ун махсулотлари халқимизга етказиб берилмоқда.

Бундан ташкари, Вилоятимиз Республиканинг энг ахолиси зич худуди хисобланиб ундахозирги кунда 3.5 млн ахоли яшайди.

Талабни кондириш учун дон етиштиришни хамда ун ишлаб чикаришни ошириш зарур.

11. Хом-ашё манбаи

Корхона асосий хом-ашёни ун ишлаб чикариш учун асосан Республика вилоятларидан, туманларидан олади.

Омихта ем ишлаб чикарилиши учун хом-аше тегирмонимиздан чиккан кепак, дон чикиндиси хисобига режалаштирилмокда. Қолган дон махсулотларини вилоятимиз фермер хўжаликларидан ва ахолини таморка хўжалигидан шартнома асосида сотиб олиш кўзда тутилмокда.

Вилоят туманларидан барча турдаги хўжаликлардан режадан ортикча бўлган донларни шартнома асосида келишилган бахода сотиб олиши мумкин. Бу донларни ташиб олиб келишда:

-Шахсий транспортлар ёрдамида

-Истеъмолчилар транспортидан фойдаланиш мумкин.

12.Молиявий режа

Ишлаб чикарилган махсулотлар харажатлари тан нархига Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 1994 йил 26 Март 164 сонли карори билан тасдикланган, "Ўзбекистон Республикасида бухгалтерия хисоби ва хисобот тугрисидаги Низом” ,Узбекистон Республикаси Молия Вазирлигининг 1995 йил 27 январ 9-сони билан Узбекистон Республикаси Истикболини белгилаш давлат қўмитасининг 1995 йил 26 Январда 01-8-18 сони билан, Давлат солик кўмитасининг 1995 йил 17 Январ 5-сон билан тасдикланган "Ишлаб чикарилган ва сотилган махсулотлар (хизматлар) таннархи таркиби ва молиявий натижаларни ташкил этиш тартиби тўғрисидаги Низом” ва бошка меъёрий хужжатларда кўзда тутилган харажатлар қўшилади .

13.Қўргонтепа дон махсулотлари акциядорлик жамиятининг

01.10.2017 йил учун молиявий натижалар

ТЎҒРИСИДАГИХ И С О Б О Т И

КЎРСАТКИЧЛАР

Сатр

Даромадлар

Харажатлар

Мах-т сотишдан тушган тушум

010

31900038

х

Сотилган мах-нинг,таннархи

020

х

26234533

Мах-ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари)

030

5665505

х

Давр харажатлари

040

х

4519322

Шу жумладан

Сотиш харажати

050

х

282017

Маъмурий харажатлар

060

х

660958

Бошка операцион харажатлар

070

х

3576347

Келгусида соликка тортилган Базадан чикарилган харажатлари

080

х

0

Асосий фаолиянинг бошка даром

090

379799

Х

Асосий фаолия-нинг фойдаси

100

1525982

Х

Молиявий фаол-нинг даромади

110

12281

Х

Дивиденд шаклидаги даромад

120

Х

Жами даромад

160

Х

Мол-й фаолият бошка харажати

170

Х

1343311

Фоизлар шаклидаги харажатлар

180

Х

1343311

Мол-й фаолият буйича бошка харажатлар

210

х

Умумхужалик фаолиятининг фойдаси

220

194952

Х

Даромад солиги тулангунча кадар фойд (зарар)

240

194952

Даромад солиги

250

Х

94908

Фойдадан бошка соликлар ва йигимлар

260

7021

Хисобот даврининг соф фойдаси

270

93023

Х

<скачать dle 10.6фильмы бесплатно

Категория: Qimmatli qog'ozlar / Biznes reja

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
<
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
 • Нравится
 • 0
26 апреля 2018 08:07

Jamesbaw

Цитата
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 
cialis side effects eye
buy cialis
acquistare cialis generico online italia
<a href="http://cialispaxl.com/">buy generic cialis</a>
effectiveness of cialis vs viagra vs levitra alcohol
http://cialispaxl.com/
cialis coupon code northwestern pharmacy

<
 • 17 комментариев
 • 0 публикаций
 • Нравится
 • 0
22 июля 2018 01:07

AnnaBerkova

Цитата
 • Группа: Посетители
 • Регистрация: 21.07.2018
 • Статус: Пользователь offline
 
<
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
 • Нравится
 • 0
4 августа 2018 21:33

Donaldten

Цитата
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 
viagra buy boots
<a href="http://viagrarutjdfk.com/cheapest-viagra-sale-uk.html">getti
ng viagra prescription</a>
do you need prescription to buy viagra in canada
wirkungsweise viagra 25mg

<
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
 • Нравится
 • 0
4 августа 2018 21:47

Brentroosy

Цитата
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 
is 200 mg viagra safe to take
<a href="http://viagranbdnr.com/order-viagra-men.html">safe sites buy viagra</a>
generic pill viagra
viagra 50mg kaina

<
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
 • Нравится
 • 0
4 августа 2018 22:31

BrianSnoro

Цитата
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 
how to get your doctor to prescribe you viagra
<a href="http://viagrarutjdfk.com/viagra-sale-lloyds-pharmacy.html">v
iagra 50 mg 4 comprimidos</a>
sildenafil - videnfil 50mg com 8 comprimidos
viagra brand vs generic

<
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
 • Нравится
 • 0
4 августа 2018 22:34

JosephFlire

Цитата
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 
viagra sale bolton
<a href="http://viagranbdnr.com/where-can-i-buy-viagra-in-japan.html">
;viagra medicine price india</a>
pillole viagra online
cheapest viagra india

<
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
 • Нравится
 • 0
5 августа 2018 16:57

Jamesdiulk

Цитата
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 
viagra or cialis online
<a href="http://viagranbdnr.com/viagra-sale-supermarkets.html">do people take viagra to get high</a>
is it illegal to buy viagra from canada
hay viagra generico mexico

<
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
 • Нравится
 • 0
5 августа 2018 22:22

Arnolderulk

Цитата
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 
viagra nombre generico
<a href="http://viagrarutjdfk.com/buy-viagra-by-paypal.html">took 100mg viagra nothing happened</a>
can i buy viagra in cuba
where can you buy viagra in dubai

<
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
 • Нравится
 • 0
5 августа 2018 22:25

Brucekak

Цитата
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 
generic viagra and alcohol
<a href="http://viagrarutjdfk.com/buy-viagra-jelly-uk.html">preis viagra 50 mg pfizer</a>
price of real viagra
buy viagra online using paypal

<
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
 • Нравится
 • 0
7 августа 2018 04:04

Charlesmow

Цитата
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 
buy viagra in australia
<a href="http://viagranbdnr.com/viagra-women-sale-uk.html">can take viagra cialis together</a>
is viagra a blue pill
pret viagra 50 mg

order viagra for men
<a href="http://viagranbdnr.com/legit-cheap-viagra.html">buy cheap pfizer viagra online</a>
buy poppers viagra
buy placebo viagra

<
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
 • Нравится
 • 0
9 августа 2018 15:45

Jameswaf

Цитата
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 
Новости туризма тут zimnij-turizm.ru

Последние строительные новости здесь zamet.ru

<
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
 • Нравится
 • 0
11 августа 2018 23:36

RogerOmice

Цитата
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 
<a href="http://plicincar.ugu.pl/nomuce/pizzicato-light-for-windows-and-machi
ne.html#">pizzicato light for windows and machine</a> video copilot element 3d pro shaders all model packs mac os x 10.6.x snow leopard native 32 bit
<a href="http://liagerde.ugu.pl/puxuhaq/z-z-street-fighter-ii-the-animated-mo
vie-uncut-english-dub-online.html#">z z street fighter ii the animated movie uncut english dub online</a> microsoft net framework 2 4 full x86 x64 final download reallusion crazytalk animator duetsch 1.01 protocol
http://wakivi.ugu.pl/cegihyky/windows-7-ultimate-keygen-v3-0-all-edition-x64.ht
ml

<
 • 15 комментариев
 • 0 публикаций
 • Нравится
 • 0
1 октября 2018 02:08

AllaGlotova

Цитата
 • Группа: Посетители
 • Регистрация: 30.09.2018
 • Статус: Пользователь offline
 

Добавление комментария

Имя:*
E-Mail:
Izoh:
 • winkwinkedsmileam
  belayfeelfellowlaughing
  lollovenorecourse
  requestsadtonguewassat
  cryingwhatbullyangry
Kodni kiriting: *
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив