Umumiy yig'ilish bayoni

Автор: admin от 17-04-2017, 16:23, посмотрело: 3 298

10

"Қўрғонтепадонмаҳсулотлари” АЖ акциядорларининг

навбатдаги умумий йиғилиши

Б А Ё Н И

 

25 март 2016 йил

Қўрғонтепа тумани.

соат 16-00

 

"Қўрғонтепа дон маҳсулотлари» АЖ жами акциялари сони - 1067 827 дона.

Акциядорлик жамиятининг муомалада бўлган, жойлашган акциялар сони - 650 000 дона.

шунда овоз бериш хукукига эга акциялари сони - 649 900 дона.

Йиғилишда 545865 овозга эга бўлган 14 нафар акциядорлар ва уларнинг вакиллари қатнашди.

Йиғилиш кворуми – 84,0 %

ЙИҒИЛИШ РАЁСАТИ

1. Абдуллаев Расул Абдулазизович

2. Артиков Комилжон

3.

-"Уздонмахсулот” АК бошкарма бўлим бошлиғи,

 

- Жамият тафтиш комиссияси раиси

3. Усмонов Мухаммадали

-акциядор

 

 

Йиғилиш раиси: Абдуллаев Расул - "Уздонмахсулот” АК вакили.

Йиғилиш котиби: Усмонов Бекзод - жамият қиматли қоғозлар мутахассиси.

Саноқ комиссияси таркиби:

 

1. Назаров Санжарбек – жамият хуқуқшуноси.

2. Иминжонова Мамура – жамият метрологи.

3. Атабоев Нодирбек – жамият шарнома бўлим бошлиғи.

К У Н Т А Р Т И Б И:

1.«Кўрғонтепа дон махсулотлари» АЖ Кузатув кенгашининг 2015 йил якуни бўйича хисоботи.

Ахборотчи:Абдуллаев Р.- Йиғилиш раиси

 

2. 2014 йил молия-хўжалик фаолияти якунлари бўйича жамият тафтиш комиссияси хулосасини тасдиклаш.

Ахборотчи: Артиков К. – жамият тафтиш комиссияси раиси

 

 1. Жамият бошкарув раисининг 2015 йил молия-хўжалик фаолияти якунлари бўйича хисоботи.

Маърузачи: Мамажалилов Ш. – Жамият бошқарув раиси

 

 1. Жамиятнинг 2015 йил бухгалтерия баланси ва молиявий натижалари хисоботларни хамда фойда тақсимотини тасдиклаш.

Ахборотчи: Абобакиров М. – жамият бош хисобчиси

 

 1. Жамиятнинг 2016 йил учун бизнес режасини тасдиклаш

Ахборотчи:Усмонов Б.- жамият қимматли қоғозлар мутахассиси

 

 1. Жамият Кузатув кенгашини янги таркибини сайлаш.

Ахборотчи: Абдуллаев Р. Йиғилиш раиси

 

 1. Жамият Тафтиш коммиссиясини янги таркибини сайлаш.

Ахборотчи: Абдуллаев Р. Йиғилиш раиси

 1. Жамият бошкарув раисини сайлаш ва уни ишга ёллаш тўғрисидаги мехнат шартномасини тузиш.

Ахборотчи: Абдуллаев Р. Йиғилиш раиси

 1. 2016 йил учун жамият ташки аудиторини танлаш ва унга тўланадиган хизмат хакқи микдори чегарасини белгилаш

Ахборотчи: Абдуллаев Р. жамият Кузатув кенгаши аъзоси

 

10. Жамият Кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси аъзоларини улар ўз вазифаларини бажариб турган давр учун тўланадиган хақ миқдорини белгилаш

Ахборотчи: Абдуллаев Р. жамият Кузатув кенгаши аъзоси

 

Кун тартибидаги 1-масала юзасидан йиғилиш раиси Р.Абдуллаев сўз олиб, 2015 йил давомида жамият Кузатув кенгаши томонидан олиб борилган ишлар, кабул килинган карорлар хакида ахборот берди. Хисобот илова қилинди.

Кун тартибидаги 2- масала бўйича тафтиш комиссияси раиси К.Артиков жамият тафтиш комисиясининг хулосасини ўқиб эшиттирди.

Хулоса матни илова қилинади..

Кун тартибидаги 3-масала юзасидан жамият бошқарув раиси в.в.б Ш.Мамажалилов 2015 йил давомида жамият томонидан бажарилган ишлар тўғрисида хисобот берди.

Хисобот матни илова килинди.

Кун тартибидаги 4-масала юзасидан жамият бош хисобчиси М. Абобакиров. 2015 йил бухгалтерия баланси, молиявий натижалар хисоботи билан йиғилганларни таништирди ва 2015 йилда олинган 134,5 млн сўм соф фойданинг 5% ёки 6.7 млн сўмини жамият захира фондини тўлдириш учун, 15 % ёки 20.2 минг сўмини жамиятда ишлаб чиқаришни ривожлантириш учун қўшимча акция чикариш йули билан Устав фондини оширишга, қолган 80 % ёки 107,6 минг сўмини акциядорларга дивиденд қилиб беришни, яъни 1 дона имтиёзли акцияга 200 сўмдан ва 1 дона оддий акцияларга 165 сўмдан дивиденд хисоблашни таклиф қилди.

Шунингдек, у қонунга асосан дивиденд ҳисоблаш тўғрисидаги қарор қабул қилингач, 60 кун ичида тўланиши белгиланганлигини таъкидлаб ўтди.

Кун тартибидаги 5-масала юзасидан жамият қимматли қоғозлар мутахассиси Б.Усмонов жамиятнинг 2016 йил учун ишлаб чикилган бизнес-режаси билан акциядорларни таништирди.

(бизнес-режа илова килинади).

Кун тартибидаги 6-7 масалалар юзасидан йиғилишга раислик килувчи йиғилганларни жамият Кузатув кенгаши ва тафтиш комиссияси янги таркибига сайланаётган номзодлар билан таништирди.

Кун тартибидаги 8-масала юзасидан йиғлиш раиси Р.Абдуллаев сўз олиб жамият бошқарув раиси вазифасини вақтинча бажарувчиси масаласи Кузатув кенгашининг йиғилиши мухокамасига қолдиришни таклиф этди.

Кун тартибидаги 9-масала юзасидан йиғилиш раиси Р.Абдуллаев 2016 йил учун жамиятга аудиторлик хизмати кўрсатиш юзасидан «Эркин-аудит» аудиторлик ташкилоти, «Уммон Аудит» аудиторлик ташкилоти ва "Мархаматт-аудит” дан таклиф тушганлиги хакида гапириб, йиғилганлардан бу масала юзасидан таркатилган бюллетенларга ўз муносабатларини билдиришларини сўради.

Кун тартибидаги 10-масала - «Жамият Кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси аъзоларини ва жамият кимматли қоғозлар мутахассисини рағбатлантириш бўйича Низомни тасдиқлаш» юзасидан йиғилиш раиси Р.Абдуллаев акциядорларни Низом лойихаси билан таништирди ва унга ўз муносабатларини билдиришларини сўради.

 

Кун тартибидаги масалалар юзасидан акциядорлардан Р.Абдуллаев, И.Хайдарова, М. Усмонов, Х. Абдуллаевлар ўз фикр ва мулохазаларини билдирдилар.

 

Шундан сўнг кун тартибидаги масалалар юзасидан акциядорларга таркатилган бюллетенларда ўз муносабатларини билдиришлари сўралди.

Санок комиссиясиқарори эшитилди.

 

Кун тартибидаги масалаларни мухокама қилиб хамда саноқ комиссиясининг

ахборотини эшитиб, акциядорларнинг умумий йиғилиши

 

Қ А Р О Р Қ И Л А Д И

 

1. Жамият Кузатув кенгашининг 2015йил якуни бўйича хисоботи тасдиқлансин.

Овоз берилди: Ёклаб 545865 овоз ёки 100 %; Карши –йўқ, Бетарафлар - йўқ

2. 2015 йил молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича жамият тафтиш комиссиясининг хулосаси тасдиклансин.

Овоз берилди: Ёклаб 545865 овоз ёки 100 %; Карши –йўқ, Бетарафлар - йўқ

3. Жамият бошкарувининг 2015 йил молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича хисоботи эшитилди.

Овоз берилди: Ёклаб 545865 овоз ёки 100 %; Карши –йўқ, Бетарафлар - йўқ

4. Жамиятнинг 2015 йил бухгалтерия баланси ва молиявий натижалари хисоботларни хамда фойда тақсимотини тасдиқлансин.

Овоз берилди: Ёклаб 545865 овоз ёки 100 %; Карши –йўқ, Бетарафлар – йўқ

5. Жамиятнинг 2016 йил учун бизнес режасини тасдиклансин

Овоз берилди: Ёклаб 545865 овоз ёки 100 %; Карши –йўқ, Бетарафлар – йўқ

6. Жамият Кузатув кенгаши таркибига кўпчилик овоз олган куйидагилар сайлансин

1.Абдуллаев Расул Абдуллазизович – «Уздонмахсулот» АК вакили -682063 овоз билан;

2.Норбоев Абдуназар Норбой ўғли – «Уздонмахсулот» АК вакили - 682073 овоз билан;

3.Жумаев Нодир Жахонович – «Уздонмахсулот» АК вакили - 682073 овоз билан;

4.Мейлиев Акмал – «Уздонмахсулот» АК вакили - 682013 овоз билан;

5. Акбаралиев Шавкат – "Фойкон” АЖ вакили 1273 овоз билан сайлансин;

7. Жамият тафтиш комиссияси таркибига кўпчилик овоз олган куйидагилар сайлансин.

1. Усмонов Отабек - акциядор вакили сайлансин.

Овоз берилди: Ёклаб 545865 овоз ёки 100 %; Карши -йўқ, Бетарафлар - йўқ

2. Артиков Камилджон – «Шамс Инвест» МЧЖ вакили сайлансин.

Овоз берилди: Ёклаб 545865 овоз ёки 100 %; Карши -йўқ, Бетарафлар – йўқ

8 Жамият бошқарув раиси вазифаси масаласи Кузатув кенгашининг мухакамасига қолдирилсин.

9. Жамиятнинг 2016 йил учун аудитори этиб МЧЖ шаклидаги "Аудит-уммон” аудиторлик ташкилоти тасдиклансин ва хизмат хакқи 10,0 млн.сўм қилиб белгилансин.

Овоз берилди: Ёклаб 545865 овоз ёки 100 %; Карши –йўқ, Бетарафлар – йўқ

10. Жамият Кузатув кенгаши ва тафтиш комиссияси аъзоларини рағбатлантириб бориш тўғрисидаги Низом тасдиклансин.

Овоз берилди: Ёклаб 545893 овоз ёки 100 %; Карши -йўқ, Бетарафлар - йўқ

11. Санок комиссияси йиғилишининг карори маълумот учун кабул килинсин.

 

скачать dle 10.6фильмы бесплатно

Категория: Qimmatli qog'ozlar / Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
<
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
 • Нравится
 • 0
22 декабря 2017 14:42

LelandMix

Цитата
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 
Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with a few pics to drive the message home a bit, but other than that, this is magnificent blog. A fantastic read. I will certainly be back.

<
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
 • Нравится
 • 0
13 марта 2018 11:32

James

Цитата
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 
I value the post.Thanks Again. Awesome.

<
 • 10 комментариев
 • 0 публикаций
 • Нравится
 • 0
28 марта 2018 18:40

AgustinLef

Цитата
 • Группа: Посетители
 • Регистрация: 28.03.2018
 • Статус: Пользователь offline
 
youtube viagra commercial 2015 generic viagra cost per pill
viagra generic equivalent availability of generic viagra

viagra prices <a href="http://jud10.org/">how much does generic viagra cost at walmart</a>
name for generic viagra <a href="http://www.bjkclh.com/comment/html/?180195.html">viagra coupons at walmart pharmacy</a>

--------------------

<
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
 • Нравится
 • 0
26 апреля 2018 09:31

TrevorSaina

Цитата
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 
cialis 5 mg vs 20 mg
<a href="http://cialispaxl.com/">cialis</a>
compare viagra and cialis prices
cialis generic
cialis 10mg price in india
http://cialispaxl.com/
coupons for cialis 20 mg

<
 • 18 комментариев
 • 0 публикаций
 • Нравится
 • 0
4 мая 2018 22:21

Joshuacip

Цитата
 • Группа: Посетители
 • Регистрация: 4.05.2018
 • Статус: Пользователь offline
 
cheap viagra quick delivery
<a href="http://viagradoctorsnbhu.com/#">viagra without a doctor's prescription</a>
sildenafil soft 100mg
viagra without doctor
can you take lexapro and viagra together
<a href="http://canadapharmaciesjmfge.com/#">top rated online canadian pharmacies</a>
online canadian pharmacy
canada pharmacies
Canadian Online Pharmacy

--------------------

<
 • 17 комментариев
 • 0 публикаций
 • Нравится
 • 0
21 июля 2018 22:55

AnnaBerkova

Цитата
 • Группа: Посетители
 • Регистрация: 21.07.2018
 • Статус: Пользователь offline
 
<
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
 • Нравится
 • 0
28 июля 2018 11:44

Ramonbib

Цитата
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 
Игровые автоматы PlayFortuna. Получи бонус 50 бесплатных вращений здесь >>> https://casino-avtomati-onlain.com/the-best-casino/play-fortuna-casino.html
Казино на доллары, евро. Минимальный депозит 1 доллар. 350 лицензионных игровых автоматов. ТОП казино онлайн Play Fortuna casino. Лучшие игры, лучшие бонусы, быстрые выплаты. Реальные игры, на реальные деньги.

<
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
 • Нравится
 • 0
6 августа 2018 20:00

Arnolderulk

Цитата
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 
generico do viagra bula
<a href="http://viagrarutjdfk.com/viagra-buy-sri-lanka.html">generic sildenafil safe</a>
do u get viagra
pills that are like viagra

<
 • 0 комментариев
 • 0 публикаций
 • Нравится
 • 0
11 августа 2018 19:02

RogerOmice

Цитата
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 
<a href="http://tenigi.ugu.pl/zicudo/internet-download-manager-517-5-full-ver
sion-final-patch-keygen.html#">internet download manager 5.17 5 full version final patch keygen</a> video format converter free download full version for mac easy pro plan 7.1 plan projects and create project gantt chart
<a href="http://sizzgroovmiss.ugu.pl/hacadoka/eternal-sunshine-of-the-spotles
s-mind-ending-meaning.html#">eternal sunshine of the spotless mind ending meaning</a> laibach sympathy for the devil who killed the kennedys wi 3.80 instant reg keys

<
 • 15 комментариев
 • 0 публикаций
 • Нравится
 • 0
1 октября 2018 03:35

AllaGlotova

Цитата
 • Группа: Посетители
 • Регистрация: 30.09.2018
 • Статус: Пользователь offline
 

Добавление комментария

Имя:*
E-Mail:
Izoh:
 • winkwinkedsmileam
  belayfeelfellowlaughing
  lollovenorecourse
  requestsadtonguewassat
  cryingwhatbullyangry
Kodni kiriting: *
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив